Karjalan tasavallan suurimpiin puunkorjaajiin kuuluva Karellesprom –holdingyhtiö suunnittelee ottavansa taimikonhoidossa käyttöön pienmetsäkoneita raivaussahojen ja kirveiden tilalle.

Karellespromin edustajat vierailivat Suomessa tutustumassa koneellisen metsänhoidon kokemuksiin. Yhtiön edustajan mukaan metsänhoitotöitä tehdään tällä hetkellä Karjalassa vain manuaalisesti. Karellesprom aikoo ostaa pienmetsäkoneen ja raivaimen ja testata uutta teknologiaa hakkuualueillaan.

Lähde: Karellesprom