Karellespromin myynnistä on puhuttu jo kauan, mutta nyt asia tuotiin esille ensimmäisen kerran tasavallan johdon taholta metsäministeri Vladimir Jurjevin puheenvuorossa alueen metsäsektorin tilasta, kirjoittaa petroskoilainen internet-lehti Stolitsa na Onego. Jurjev vahvisti Karjalan hallituksen käyvän neuvotteluja valtion omistaman osake-enemmistön yksityistämisestä.

Jurjevin mukaan osakkeet myydään huutokaupassa ja todennäköisimpänä ostajana tasavallan johto pitää paikallisia sellu- ja paperitehtaita, varsinkin kun Investlespromiin kuuluva Segezhan sellu- ja paperitehdas omistaa jo yli 43 prosenttia Karjalan suurimman puunkorjuuyhtiön osakkeista. Myös Kontupohja voi kiinnostua Karellespromin raaka-ainevaroista, mutta osakkeiden suhteen suomalaistenkaan toimijoiden mielenkiinto ei ole poissuljettua. Mahdollista on myös, että jokin rahoitusyhtiö voi tulla kyseeseen.

Puun viennin tullipolitiikan koveneminen ja puuraaka-aineen hinnan lasku Euroopassa ovat vaikuttaneet puunkorjuun kannattavuuteen Karjalassa. Karellespromin osuus on noin 12 prosenttia Karjalan raakapuun viennistä. Yhtiöllä ei käytännössä ole omaa puunjalostuskapasiteettia, koska se on perinteisesti toimittanut raaka-aineen tasavallan sellu- ja paperitehtaille ja ulkomaille.

Lähde: Stolitsa na Onego.ru