Kahden kansallisen metsäsertifiointineuvoston johtajat Isajev ja Jeremejev allekirjoittivat Venäjän metsävirastossa aiesopimuksen koordinointikeskuksen perustamisesta, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Keskuksen tavoitteena on edustaa Venäjää Yleiseurooppalaisessa metsäsertifiointineuvostossa (PEFC).

Venäjän kansallinen metsäsertifiointineuvosto ja Kansallinen vapaaehtoisen metsäsertifioinnin neuvosto ovat rinnakkain laatimassa kansallista metsäsertifiointistandardia ja kieltäytyvät yhdistymästä yhdeksi neuvostoksi. PEFC:n mukaan yhtä maata edustamaan yleiseurooppalaiseen neuvostoon voidaan ottaa vain yksi kansallinen elin. Siksi yhteisen edustusorganisaation perustamisen arvellaan nopeuttavan metsäsertifiointiprosessia Venäjällä ja venäläisten sertifiointistandardien kansainvälistä tunnustamista.

Venäläisten sertifiointineuvostojen tavoite on vuoden 2005 loppuun mennessä saada aikaan tarvittavat dokumentit, hyväksyttää ja rekisteröidä ne PEFC:ssa. Venäläisiä vapaaehtoisia metsäsertifiointistandardeja aletaan käyttää 2006 ja 2007 lähtien sertifioimattomat tuotteet eivät enää pääse USA:n, Iso-Britannian, Saksan ja muiden maiden markkinoille.

Metsäviraston johtajan mielestä sertifiointi avaa venäläisille metsäalan tuotteille tien kansainvälisille markkinoille ja auttaa osaltaan ratkomaan laittomiin hakkuisiin liittyvää ongelmaa. Venäjän laittomista hakkuista kertyy metsäviraston tietojen mukaan 5,5 mrd. ruplan vahingot vuosittain metsäalan toiminnan kokonaistulojen ollessa esim. vuonna 2004 noin 6 mrd. ruplaa.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu