Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Kansainvälissä projekteissa on kehitetty Venäjälle sopivia menetelmiä kansalaisten osallistumiseksi metsätalouteen. Avainkysymys on avoimien suunnittelujärjestelmien kehittäminen eikä kieltämisvaltuuksien saaminen jonkin säädöksen perusteella. Useiden projektien hyvistä tuloksista huolimatta virallisen metsätalouden suunnittelujärjestelmän uudistaminen ei ole juurikaan edennyt.

Kansalaisten osallistaminen 111102