Venäjän WWF on arvioinut vuonna 2010 asetettujen kansainvälisten monimuotoisuustavoitteiden (Aichi-tavoitteet) toteutumista Venäjällä.

WWF:n arvion mukaan Venäjä saavutti kolme päätavoitetta. Kansallinen ympäristöohjelma ”Ekologija” saatiin laadittua (tavoite 17) ja Luonnonvara- ja ympäristöministeriö valmistelee strategiaa harvinaisten lajien suojelemiseksi. Suojeltujen lajien lukumäärä on kasvanut vuodesta 2010 ja suojeluohjelmia toteutetaan valtion, yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä (tavoite 12). Myös suojeltua pinta-alaa koskevassa tavoitteessa on onnistuttu (tavoite 11). Venäjän virallisten suojelualueiden pinta-ala on ennätyslukemissa ja kattaa 256 miljoonaa hehtaaria eli 13,5 prosenttia maa-alasta. Jos mukaan luetaan kansainväliset suojelukriteerit täyttävät alueet, joilla ei kuitenkaan ole Venäjällä virallista suojelualueen statusta, pinta-ala nousee 423 miljoonaan hehtaariin eli 25 prosenttiin (tavoite 17%). Suojeltujen vesistöjen osuus on kolme prosenttia, kun tavoite oli 10 prosenttia.

Osa Aichi-tavoitteista on saavutettu vain osittain ja työ on vielä kesken. Myös ratkaisemattomia kysymyksiä on paljon, esimerkiksi kalakantojen kestävään käyttöön liittyen (tavoite 6).

Talousmetsien kestävää hoitoa koskevaa tavoitetta (7) ei saavutettu. WWF:n mielestä FSC-sertifioidut metsät voidaan lukea kestävästi hoidettuihin ja niiden pinta-ala Venäjällä on 30 prosenttia (puunkorjuuta varten vuokratuista metsistä). Vaikka Venäjällä on eniten FSC-sertifioituja metsiä maailmassa, niiden pinta-ala on huomattavasti tavoitetta pienempi. Lisäksi valtiolta odotetaan toimenpiteitä koskemattomien metsäalueiden suojelemiseksi. Osittain metsiä suojellaan vapaaehtoisen sertifioinnin piirissä, mutta niille tarvitaan virallinen status, koska niiden pinta-ala vähenee 1,5 miljoonaa hehtaaria vuosittain.

Joidenkin tavoitteiden kohdalla on epäonnistuttu kokonaan. Esimerkiksi biodiversiteetille haitallisia tukia ei ole lakkautettu, kuten oli asetettu tavoitteeksi (3). Muun muassa öljyteollisuuden verotuet ovat kasvaneet vuodesta 2011. Myöskään ihmistoiminnan aiheuttamaa painetta ympäristöön ei ole saatu minimoitua (tavoite 10). Saastuminen uhkaa edelleen ekosysteemejä (tavoite 8).

Lähde: WWF Russia uutinen 1, uutinen 2