EU tukee kansainvälisen rajanylityspaikan rakentamista Louhen piiriin Suoperään, tiedottaa Euroopan komission Venäjän edustusto. Joulukuussa allekirjoitettiin EU:n edustuston, Venäjän tullihallinnon ja urakoitsijan Peab Seicon Oy:n välillä 5,6 milj. euron sopimus rakennustöistä. Ne rahoitetaan EU:n Venäjä-yhteistyöohjelman (ent. Tacis) kautta, lisäksi Venäjän tullihallinto osallistuu kustannuksiin.

Nykyinen Suoperä-Kuusamo rajanylityspaikka on tilapäinen, eikä sillä ole kansainvälistä statusta. Uuden paikan on määrä valmistua joulukuussa 2005.

Lähde: Euroopan komission Venäjän edustuston tiedote