Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Kamppailu metsäteollisuusyritysten omistuksesta on jatkunut ja laajentunut heinäkuun puolivälin jälkeen. Eniten esillä olevan Kotlaksen kombinaatin lisäksi myös muissa yrityksissä on käsitelty omistussuhteita. Aihe on noussut tiedotusvälineissä hyvin näkyvästi esille ja viimeisen kuukauden aikana lehdissä ja internet palvelimien kautta on julkaistu yli 100 uutista tilanteen kehityksestä. Kotlaksen kombinaatti on edelleen IPE-ryhmän hallinnassa. Yrityksen mahdollinen luovuttaminen uusille omistajille edellyttää ylempien oikeusasteiden päätöksiä.

Oleg Deripaska ja Vladimir Kogan ovat julkistaneet, että heidän tavoitteenaan on perustaa suuri yleisvenäläinen metsäteollisuuden holding-yhtiö tämän vuoden loppuun mennessä. Vetoomuksia ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty myös valtion ylimmälle johdolle mutta presidentti ja pääministeri eivät ole ottaneet kantaa asiaan. Monet duuman jäsenet ovat esittäneet lausuntoja Kotlaksen kysymyksestä ja useimmat heistä näyttävät ainakin varovaisesti tukevan yrityksen uusia omistajia.

Metsateollisuuden omistus 270802