Kalevalan piirin metsäalueiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta on järjestetty kaksi kilpailua, joiden tuloksista on tehty yhteenveto. Ilmoitus kilpailuista julkaistiin lain mukaan kuukautta ennen niiden pitämistä ja kumpaankin kilpailuun osallistui useita vuokraajia.

Kaikki osallistujat tutustutettiin vuokraehtoihin ja vuokraajat hyväksyivät ne. Ehtoja ovat polttopuiden toimitus paikallishallinnoille sovitun määrän ja hinnan mukaisesti sekä joka vuosi suoritettavat maksut paikallishallintoon piirin sosiaaliongelmien ratkaisemiseksi. Maksut käsittävät 10 prosenttia vuotuisesta vuokramaksusta.

Kilpailun metsäalueesta, jonka vuotuinen hakkuumäärä on 136 000 kuutiometriä voitti Swedwood-Karelija -yhtiö, joka tarjosi muihin verrattuna parhaat vuokraehdot ja suurimman vuokramaksun sekä sitoutui ottamaan hakkuutöihin ensisijaisesti paikallista työvoimaa. Yhtiö on jo aloittanut tuotannon järjestämisen.

Kilpailun vuotuisen 117 000 kuutiometrin hakkuumäärän suuruisesta metsäalueesta voitti Jyskyjärven lespromhoz, joka on niin ikään suostunut toimittamaan polttopuita paikalliselle väestölle ja siirtämään 10 prosenttia vuokramaksusta sosiaalitarpeisiin.

Lähde: Karjalan tasavallan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean lehdistöpalvelu