Karjalaan Kostamuksen kaupungin alueelle on perustettu Kalevalan kansallispuisto, jonka kokonaispinta-ala on 74 400 ha. Puiston perustamisasiakirja on päivätty 30.11.2006. Alue on ensimmäinen perustettu kansallispuisto seitsemään vuoteen. Loppuvuoden aikana Venäjällä on tarkoitus vahvistaa vielä kolme uutta kansallispuistoa.

Kalevalan kansallispuistolla on huomattava merkitys koskemattoman luonnon suojelukohteena, se on yksi Fennoskandian suurimmista luonnontilaisen taigan esiintymisalueista. Eläin- ja kasvikunnan lisäksi siellä säilyy myös metsälajien tärkeä geeniperintö. Metsät ovat enimmäkseen mustikka- ja puolukkatyyppisiä männiköitä.

Lähde: Luonnonvaraministeriö