Uuve Södor & Marja Järvelä. 2007. University of Jyväskylä. Final Fieldwork Report.

Jyväskylän yliopiston toteuttaman tutkimushankkeen ”The Sustainable Forestry Livelihoods” raportissa käsitellään Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden ajankohtaisia kysymyksiä metsäkylien näkökulmasta.