Minna Suovirta, Hannu Lehtinen ja Riitta Metsäkoivu, VTT. 2011
Tekesin tilaama selvitys rakennetun ympäristön osaamiskeskittymistä Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Selvityksessä on pyritty tunnistamaan tutkimuksen keskittymät rakennettuun ympäristöön liittyvässä osaamisessa. Aktiivisimmat toimijat, tutkijat ja tutkimuksen trendit kartoitettiin aihealueittain tutkimusjulkaisujen ja patentoinnin valossa.
Selvityksessä keskityttiin tärkeimpiin tutkimusalueisiin teräs- ja puurakentamisessa sekä sisäilmaympäristön aihealueella.
Kartoituksen toivotaan palvelevan Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille pyrkiviä toimijoita maakohtaisesti, erityisesti ajatellen Venäjän ja Puolan markkinoita.
Julkaisu on ladattavissa Tekesin sivuilta