Venäjän WWF on julkaissut raportin Venäjällä käytössä olevista puun alkuperän seurantajärjestelmistä. Analyysin kohteena on ollut mm. valmisteilla oleva valtiollinen puun mittausjärjestelmä sekä yksityisen sektorin käyttämät järjestelmät. Venäjänkielinen raportti on luettavissa täällä.