Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen Ulottuvuuden Tutkimuskeskus on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan Luoteis-Venäjän metsävaroja, metsänkäyttöä ja sen ongelmia sekä metsien hallinnointia. Lisäksi käsitellään Luoteis-Venäjän metsäsektoria ja siihen tehtyjä suoria ulkomaisia investointeja. Lopuksi kuvataan Luoteis-Venäjän kuljetusinfrastruktuuria sekä arvioidaan Luoteis-Venäjän metsävarojen käytön potentiaalia.

Julkaisun tiedot:
Hannu Piispa, Boris Karandassov, Ilkka Pöyhönen, Jari Jumpponen, Tauno Tiusanen
Luoteis-Venäjän metsävarat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet
Publication 30, NORDI Series
ISBN 952-214-216-6 (paperback)
ISBN 952-214-217-4 (PDF)
ISSN 1459-6679
94 s.
Lappeenranta, 2006

Raportti pdf-muodossa, www.lut.fi