Itävaltalainen Binderholz suunnitteli vielä viime vuoden lopulla sijoittavansa 40 milj. € Kemin sahalaitokseen Karjalassa. Nyt investoija on vetäytynyt hankkeesta. Karjalan metsälehti (Lesnaja Karelija) kirjoittaa taustoista ja syistä seuraavaa.
Binderholzin tarkoituksena oli rakentaa uusi saha ja liimahirsilinja Kemin sahalaitoksen pohjalle. Raaka-ainehuollon turvaamiseksi olisi hankittu Pääjärven lespromhoz, lisäksi puuta olisi ostettu myös Kalevalan ja Belomorskin alueilta. Molempien em. yritysten taloudellinen tilanne on huono ja uusi investoija olisi turvannut toimintaedellytysten lisäksi työpaikkoja myös muille syrjäseutujen hakkuuyrityksille. Hankkeella oli Karjalan hallituksen tuki.
Hanketta toteuttaessaan investoija kohtasi odottamattomia vastoinkäymisiä. Kemin energialaitos ei pystynyt toimittamaan sähköä tarvittavia määriä taksojen mukaisesti. Vaaditut lisämaksut olivat 35 – 40 % korkeammat kuin muilla viereisillä alueilla Karjalassa. Yritykselle oli myös yllätys, ettei se voinut ostaa sahan tuotantoaluetta kokonaan. Osa saha-alueesta sijaitsee 500 metriä lähempänä merta ja näin ollen se voidaan Venäjän lainsäädännön mukaan antaa vain vuokralle. Binderholzille oli ratkaisevan tärkeää hankkia omistukseen koko yrityksen tuotantoinfrastruktuuri. Viimeinen niitti oli Pääjärven lespromhozin tilanne. Kävi ilmi, että Pääjärven lespromhozin myynnistä neuvotellaan samanaikaisesti myös toisen investoijan kanssa. Binderholzin investointihanke peruttiin.