Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Uuden metsähallinnon ja metsäteollisuuden koordinointineuvoston toinen puheenjohtaja D. Tšujko on esittänyt IPE:n ja yleensä metsäteollisuuden näkemyksiä alan kehittämisestä. Hänen keskeisin sanomansa on se, että IPE on alan johtava yritys, joka laajentaa ja kehittää toimintaansa tehokkaasti ja pystyy ottamaan vastuun myös metsänhoidosta. Sen ja muiden venäläisten puunjalostajien etujen turvaamiseksi raakapuun vientiä tulee vähentää vientitulleja korottamalla. Ympäristöjärjestöjä kutsutaan yhteistyöhön ja vapaaehtoisen sertifioinnin tärkeyttä korostetaan.

Tsujko 070303