International Paper Co:n presidentti Robert Amen kertoi yhtiön keskittyvän kasvuun Latinalaisessa Amerikassa, Itä-Euroopassa ja Aasiassa, kirjoittaa Paperloop.com. Suunnitelmissa on mm. uuden massalinjan rakentaminen Venäjälle Svetogorskiin vuonna 2005. Amen kutsuu artikkelissa Svetogorskin tehdasta menestystarinaksi, jota aiotaan kehittää edelleen.

Rakennettavalla linjalla tullaan tuottamaan valkaistua kemihierrettä haavasta, vuosikapasiteetin ollessa 200 000 tonnia. Puolet tuotannosta tullaan toimittamaan IP:n Euroopan tehtaille ja toinen puoli avoimille markkinoille tai yhtiön muihin tehtaisiin. Tällä hetkellä Svetogorskin tehtaan kapasiteetti on 400 000 t/v. Suunnitelmissa on myös päällystämätöntä hienopaperia valmistavan koneen nopeuttaminen ja kapasiteetin lisääminen 50 000 tonnilla. Lisäksi nestepakkauskartongin tuotantolinjaan aiotaan lisätä päällystyskone ja kasvattaa kapasiteettia 15 000 t/v.

Paperloopin mukaan yhtiö aikoo investoida seuraavan kahden vuoden aikana 300 miljoonaa dollaria, josta suuri osa menee Svetogorskin tehtaaseen ja Puolassa sijaitsevaan Kwidzynin tehtaaseen.

Lähde: Paperloop.com