Karjalan metsäteollisuuteen investoitiin viime vuonna 2,3 kertaa enemmän kuin edellisvuonna eli 3,5 miljardia ruplaa (n. 90 milj.€). Sellu- ja paperiteollisuuteen investoitiin noin miljardi ruplaa, mm. Segezhan sellu- ja paperikombinaattiin 310 milj. ruplaa sekä Kontupohjan sellu- ja paperikombinaattiin 640 milj. ruplaa. Puunjalostukseen sijoitettiin myös noin miljardi ruplaa, suurimpia yksittäisiä investointeja olivat Key Forest 325 milj. ruplaa, Kalevala -saha 480 miljoonaa ruplaa ja Bumex 95 milj. ruplaa. Korjuuyrityksiin sijoitettiin 260 milj. ruplaa.

Yritykset investoivat erityisesti energiatalouteen. Myös metsätieverkostoa on laajennettu.

Lähde: Karjalan tasavallan nettisivut (suomenk.)