Tähän saakka kevyesti päällystettyä painopaperia (LWC) on tuotu Venäjälle pääosin Suomesta ja Saksasta, mutta syksyllä 2009 Investlesprom-konserniin kuuluvan Kaman sellu- ja paperitehtaan rakennustyöt LWC-paperituotannon aloittamiseksi saadaan päätökseen ja seuraavana vuonna tuotanto pääsee kunnolla käyntiin, tiedottaa yritys.

Investlesprom testasi huhtikuussa paikallisessa painotalossa ensimmäistä LWC-paperin koe-erää. Paperi valmistettiin Suomessa, koska Venäjällä ei ole vielä tarvittavaa paperikonetta. Tämä Investlespromin asiantuntijoiden kehittämä paperi on ominaisuuksiltaan ulkomailla valmistetun LWC-paperin kaltainen, mutta lujempi, kertoo Investlespromin sellu- ja paperituotannon kehityspäällikkö Sergei Malkov. Perinteisen mekaanisen havumassan sijasta paperin raaka-aineena käytetään valkaistua kemimekaanista koivumassaa. Tällä menetelmällä LWC-paperia aletaan valmistaa Kaman sellu- ja paperitehtaalla, jonne tarvittavat laitteet on jo hankittu.

LWC-Kama -hankkeen tavoitteena on tuottaa noin 85 000 tonnia LWC-paperia (51 – 80 g/m²) vuodessa. Näin pyritään vastaamaan pinnoitettujen papereiden kysyntään ja korvaamaan osa Euroopasta toimitettavien papereiden tuonnista. Loppuvaiheeseen edenneen hankkeen investoinnit ovat kaikkiaan yli 4 miljardia ruplaa (91 milj.€).

Lähde: Investlesprom