Karjalan metsäalan ammattiliitto on huolissaan Investlesprom-konsernin tilanteesta. Liitto on pyytänyt apua tilanteen ratkaisemiseksi Moskovan pankilta ja VTB pankilta.
Konserniin kuuluvien Lentieran (Lenderskij LPH) ja Mujejärven (Muezerskij LPH) puunkorjuuyritysten työntekijämäärää on vähennetty 10 henkilöön (aikaisemmin 405 hlö). Lisäksi Karhumäen sahalla (Medvežegorskij LPH) ja Segezhan sahalla (LDK Segežskij) on suunnitteilla koko tuotantohenkilöstön (350 hlö) vähentäminen vuoden 2012 aikana. Tilanne johtaa sosiaaliseen katastrofiin ko. alueilla, koska korvaavia työpaikkoja ei ole.
Myös Segezhan sellu- ja paperitehtaan toiminta on epävarmaa ja prioriteetti-investointihanke ”Jääkarhu” on pysäyksissä. Tehtaan puunhankinnassa on suuria ongelmia ja raaka-aineen saanti on turvattu vain tammikuun 2012 ajalle. Jatkosta ei ole tietoa.
Syynä tilanteeseen on Moskovan pankilta konsernille saatavan rahoituksen keskeytyminen.