Metsäteollisuuden holdingyhtiö Investlesprom on saanut päätökseen mittavan käyttöomaisuushankintansa ja nyt on vuorossa organisaatiouudistus. Investlespromiin kuuluvat menestyvän Segezahan sellu- ja paperitehtaan lisäksi myös tappiollinen Kaman sellu- ja paperitehdas sekä omistussekavuuksien kanssa taisteleva Sokolin sellu- ja paperitehdas.

Investlesprom on alkanut uusia käyttöomaisuuttaan varsinkin Kaman sellu- ja paperitehtaalla tutkien mahdollisuutta profiloida tuotantoa kevyesti pinnoitetun paperin valmistuksen suuntaan. Lisäksi tehtaalla aiotaan lopettaa kaksi yksikköä, yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa luopumalla itse tuotetun sellun käytöstä paperinvalmistuksessa ja siirtymällä käyttämään ostettavaa raaka-ainetta. Kaman sellu- ja paperitehtaan osuus Venäjän sanomalehtipaperimarkkinoilla on vaatimaton 1 %.

Puunhankintaan yhtiö aikoo investoida noin 60 miljoonaa euroa. Syyskuun lopulla vahvistettiin viisivuotinen, noin 2,1 mrd. ruplan investointihanke Arkangelin alueella sijaitsevan Kipelovon LPK:n puunkorjuun kehittämiseksi. Hankkeen toteutumisen myötä Kipelovon korjuumäärä tulee olemaan reilut 1 miljoona kuutiota vuodessa. Yhtiö aikoo hankkia uusia korjuuketjuja ja puunkuljetusautoja sekä rakentaa uusia metsäautoteitä, joihin käytetään yli 400 milj. ruplaa. Investointihankkeen päätavoite on luoda suotuisat olosuhteet ammattitaitoisen henkilöstön pitämiseksi yhtiön palveluksessa ja saada sillä tavoin loppumaan alalle tuttu asiantuntijoiden siirtyminen muualle. Kipelovossa aiotaan nostaa palkkoja, laajentaa sosiaalivakuutusta, kehittää henkilökunnan motivointijärjestelmää sekä järjestää koulutusta ja täydennyskoulutusta henkilökunnalle.

Lähteet: Investlesprom uutinen 1, uutinen 2, uutinen 3