Lokakuussa allekirjoitettiin kolmikantasopimus moskovalaisen pankin Bank Moskvy, Karjalan tasavallan ja metsäteollisuuden holdingyhtiön Investlespromin välillä Karjalaan tehtävistä investoinneista.

Investlesprom on suurin metsäteollisuuden investoija Karjalassa. Sen yritykset korjaavat yli 20 % tasavallassa puunkorjuumääristä. Investlespromin Karjalassa toimivien tytäryhtiöiden liikevaihto on yli 14 mrd ruplaa ja niiden palkkalistoilla on 8 000 työntekijää. Vuonna 2007 Investlesprom on jo sijoittanut Karjalan metsäyritysten kehittämiseen yli 1 mrd ruplaa, joista mainittakoon mm. Segezhan sellutehtaan paperikone nro 9, puunkorjuun kehittämiseen liittyvät konehankinnat ja metsäteiden rakentaminen.

Investlespromiin kuuluvien Karjalassa sijaitsevien yritysten strategisen viisivuotissuunnitelman (2007 – 2012) mukaan investointeja on odotettavissa yli 20 mrd ruplaa (n. 570 milj.euroa) ennen kaikkea Segezhan sellutehtaan saneeraukseen siten, että tehtaan kapasiteetti kasvaa 600 tuhanteen tonniin sellua vuodessa.

Segezhan, Mujejärven, Kostamuksen ja Karhumäen piireissä puunkorjuumäärien odotetaan kasvavan puolitoistakertaisiksi, tavoitteena saavuttaa 2 milj. kuutiometrin korjuumäärä vuosittain. Näistä yli 1 milj. kuutiometriä aiotaan jalostaa Mujejärven, Segezhan ja Karhumäen sahoilla. Lisäksi Investlesprom on Karellespromin kanssa perustanut yhteisyrityksen Pudozhin piirin investointiohjelman laatimiseksi.

Investlespromin suurimmat yritykset Karjalassa:

  • Segezhan sellu- ja paperitehdas ”OAO Segezhkij CBK”
  • Segezha Packaging
  • Segezhan puunjalostustehdas ”OAO LDK Segezhkij”
  • Korjuuyritys ”OOO Severnaja lesogotovitelnaja kompanija”
  • Saha ”OAO Iljinskij lesozavod”
  • Korjuuyritys ja saha ”OAO Medvezhjegorskij LPH”
  • Lastulevytehdas ”OAO Karelija-DSP”

Lähde: Investlesprom