Sanomalehti Vedomostille antamassaan haastattelussa International Paperin (IP) toimitusjohtaja John Faraci nostaa esille kolme ongelmaa, joihin Venäjän päättäjien tulisi etsiä ratkaisuja teollisuuden toimintaympäristön ja investointi-ilmapiirin parantamiseksi.

Ensimmäiseksi kysymykseksi Faraci nostaa infrastruktuurin. Venäjän päättäjät ymmärtävät kyllä asian tärkeyden kehityksen kulmakivenä, mutta hankkeiden toteutusvauhti on liian hidasta. Yksityinen sektori osallistuu myös infran kehittämiseen esim. rakentamalla metsäteitä. Jotta yritys voisi rakentaa suurempia teitä, pitäisi sillä olla taloudellinen intressi.

Toinen ongelma on bisneksen läpinäkyvyys. Venäjän hallitus pyrkii lisäämään avoimuutta kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi ja edistystä onkin havaittavissa. Ponnisteluja kuitenkin tarvitaan lisää ja tilannetta on kontrolloitava jatkuvasti, koska toimintaympäristö aiheuttaa yrityksille edelleen lisävaikeuksia.

Kolmanneksi ongelmaksi ja samalla mahdollisuudeksi Faraci mainitsee koulutuksen ja johtajuuden. Venäjällä on saatavilla poikkeuksellisen lahjakkaita insinöörejä, mutta heitä tarvitaan enemmän eli koulutukseen pitäisi panostaa. Lisäksi tarvitaan johtajia, jotka hallitsevat nykyaikaiset johtamistavat ja tuntevat kansainväliset markkinat.

IP on toiminut Venäjällä vuodesta 1998 alkaen ja kokemukset ovat pääosin myönteisiä. Ilimin kanssa perustettu yhteisyritys on ollut toimiva, koska sen perustajien strategiset intressit sopivat hyvin yhteen. IP on tuonut yhteisyritykseen teknologiaa, projektikokemusta ja kansainvälisten markkinoiden tuntemusta. Ilimin panoksena on ollut venäläisen markkinoiden tuntemus ja erinomainen johtamistaito Venäjän toimintaympäristössä. Yhtenevien intressien lisäksi menestyksen edellytyksenä on luottamus partneriin. IP:n Svetogorskin sellu- ja paperitehdas on yhteisyrityksen ulkopuolella, mutta senkään suhteen ei ole kilpailuasetelmaa, koska IP markkinoi myös kaiken yhteisyrityksen tuottaman paperin.

Sellu- ja paperiteollisuus on elpynyt vuoden 2008 jälkeen ja paperintuotantoa Venäjällä on lisätty kysynnän kasvaessa. IP on edullisessa asemassa, koska se toimii sekä sisä- että ulkomarkkinoilla. Svetogorskin tehdas tuottaa paperia Venäjän kotimarkkinoille, yhteisyritys Ilim Venäjälle sekä Kiinaan. Yrityksen investointiohjelma on saatettu lähes päätökseen.

Venäjän tulevaisuuden Faraci näkee valoisana. Jos edellä mainittuihin haasteisiin tartutaan toden teolla ja ongelmat saadaan ratkaistua, tulevaisuus on erinomainen ja se tulee pian.

Lähde: Vedomosti