Leningradin alue kuuluu intensiivisen metsätalouden pilottialueisiin, ja yrityskumppanina pilotoinnissa toimii International Paper. Vuonna 2016 yrityksen tukemana toteutettiin maastomittaukset, joiden perusteella ollaan valmistelemassa uusia metsänkäytön normeja. Vuonna 2016 aloitettiin myös metsänuudistamisen ja metsänhoidon uudenlaisten toimenpiteiden testaus International Paperin vuokrametsissä.

Vuoden 2017 aikana on määrä hyväksyä pilottialueen uudet metsänkäytön normit ja päivittää Leningradin alueen metsäsuunnitelmaa sekä metsäpiirien ohjesääntöjä. Tämän jälkeen Leningradin alueen metsänvuokraajat voisivat siirtyä intensiivisen metsätalouden malliin.

Intensiivisen metsätalouden alueellisten normien valmistelusta vastaa Pietarin metsäntutkimuslaitos. Tähän mennessä normiluonnoksia on laadittu kahdelle metsävyöhykkeelle (Baltiisko-Belozerski, Dvinsko-Vytšegodski).

Lähteet: Bumprom, Pietarin metsäntutkimuslaitos

Aiheeseen liittyen, koko Venäjän federaatiota koskevien metsätalouden normien päivitys: