Venäjän metsänhoitosääntöihin on hyväksytty täydennys, jonka myötä intensiivisen metsätalouden harjoittaminen on mahdollista myös Karjalassa.

Muutoksella tavoitellaan harvennushakkuiden lisäämistä puuston laadun parantamiseksi. Karjalassa hyvälaatuista puuta saadaan hakkuissa 0,7 kuutiometriä hehtaarilta, kun naapurimaissa vastaava luku on 4-6. Tähän saakka Venäjän lainsäädäntö ei ole mahdollistanut intensiivisen metsätalouden harjoittamista Karjalassa.

Metsänhoitosääntöjen lisäksi myös metsänuudistamissäännöt ovat päivitettävänä. Uutta versiota odotetaan kesän 2020 aikana.

Uusien normien soveltaminen on mahdollista, kun vastaavat muutokset on viety metsänkäyttöä ohjaaviin alueellisiin ohjesääntöihin (lesohozjaistvenny reglament). Karjalan metsäpiirien ohjesääntöjen päivitystyö on myös meneillään ja niiden odotetaan astuvan voimaan vuoden 2021 alussa. Tämän jälkeen metsänvuokraajat voivat päivittää omia metsänkäyttösuunnitelmiaan.

Lähde: Karjalan nettisivut

 

Aikaisemmin aiheesta: 29.1.2019 Intensiivisen metsätalouden normit valmisteilla Karjalassa