Karjalan pääministeri Tshernov kokosi toukokuussa tasavallan investointikomission käsittelemään Aunuksessa sijaitsevan Iljinskin sahan modernisointia. Viime syyskuun alussa saha siirtyi ZAO Natsionalnaja industrialnaja kompanialle (ZAO NIK), josta asiaa esittelemässä oli toimitusjohtaja Prokopov. Hän kertoi eri puolilla Venäjää toimivan yhtymän tuottavan vuodessa raakapuuta 1,2 milj. m³ ja sahatavaraa 350 000 m³.

Yrityskauppojen jälkeen Iljinskin sahalle on laadittu pitkäntähtäimen kehittämisohjelma kannattavuuden, kapasiteetin ja laadun kohottamiseksi. Jos sahalle myönnetään vuokrametsiä, sahaan sijoitetaan 28 milj. $. Tähän mennessä sahaan on sijoitettu jo 800 000 $ ja tämän vuoden suunnitelmiin kuuluu vielä 5 milj. $ sijoitus.

Sahan raaka-aineentarve on turvattu kolmesta lähteestä tulevalla puulla: 1/3 tulee yhtymän muista toimipisteistä, 1/3 ostetaan Karjalasta ja loput muualta Venäjältä. Yritys on siirtynyt kaksivuorotyöhön ja lisännyt työntekijämääränsä 33 %, joten nyt saha työllistää 650 henkilöä. 2003 saha tuotti vientilaatuista sahatavaraa reilut 40 000 m³, tämän vuoden tavoite on 90 000 m³.

Sijoittajien suunnitelmissa on kunnostaa sahan höylätavaran, liimahirren ja puupellettien tuotantoa sekä aloittaa hakkuutoiminta Karjalassa käyttäen sahaa tukikohtana. Hakkuita varten Karjalaan toimitetaan tänä vuonna 10 metsäkoneketjua.

Lähde: Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu