Venäläinen Ilim Timber Industry on päässyt sopimukseen pohjoisamerikkalaisen sahayrityksen “Tolleson Lumber Company Inc.” ostamisesta. Ilim Timberin tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi sahatavaran tuotannossa ja olla läsnä päämarkkinoilla Aasiassa, Euroopassa ja Amerikassa. Tollesonin oston myötä Ilim Timberin tuotantokapasiteetti kasvaa 3,9 miljoonaan kuutiometriin vuodessa ja se kuuluu maailman suurimpiin sahatavaran tuottajiin. Sahatietokannan www.sawmilldatabase.com mukaan Ilim Timber on nyt seitsemänneksi suurin tuottaja.
Ilim Timber Industry perustettiin vuonna 2007 ja siihen kuuluvat Ilim Pulpin ja International Paperin yhteisyrityksen ulkopuolelle jääneet mekaanisen metsäteollisuuden laitokset. Sahatavaran lisäksi yritys tuottaa vaneria, tuotantokapasiteetti on 150 000 m³ vuodessa. Ilim Timber on laajentanut toimintaansa viime vuodesta lähtien. Kesällä 2010 yritys osti saksalaiselta Klausner Groupilta kaksi sahaa 100 miljoonan euron hintaan.
Aikaisemmin yrityksestä