Ilim Pulp aloittaa Vologdan alueella pilottihankkeen, jonka puitteissa Ilim Pulpille pienyrityksiltä ja yksityisten välittäjien kautta tuleva raakapuu merkataan, tiedottaa yrityksen lehdistöpalvelu. Tällaisen puun alkuperän ja hakkuuolosuhteiden määrittäminen on käytännössä mahdotonta ja siksi yritys on päätynyt tarkistusmenettelyjen lisäksi merkkaamaan kaiken välittäjiltä tulevan puun varmistaakseen sen alkuperän laillisuuden.

Toimenpidettä voidaan pitää metsäsektorin lainkäyttöön ja hallintoon keskittyneen Euroopan ja Pohjois-Aasian ministerikonferenssin (ENA FLEG) yhtenä vaiheena. Pilottihankkeen tuloksia esitellään marraskuussa Pietarissa pidettävässä konferenssissa.

Ilim Pulp aikoo kontrolloida kaiken käyttämänsä puun alkuperää. Osalla omista korjuuyrityksistä on jo FSC-sertifikaatti. FSC on päättänyt myöntää sertifikaatin Ilim Pulpin korjuuyritysryhmälle OOO IlimSibLes, minkä jälkeen Ilim Pulpin vuokraamista metsistä sertifioiduiksi katsotaan jo yli 1,6 milj. ha. Tämä merkitsee Ilim Pulpille ensimmäisen metsäjätin paikkaa Venäjällä vapaaehtoisesti sertifioitujen metsien mittapuun mukaan. Nyt Ilim Pulpin osuus sertifioiduista metsistä Venäjällä on 25 %, Euroopassa 4,8 % ja koko maailmassa 2,7 %.

Lähde: Ilim Pulpin lehdistöpalvelu