Ilim Pulpin lehdistöpalvelu tiedottaa, että 25. maaliskuuta 2004 OOO IlimSeverLesissä, Kotlasin sellu- ja paperikombinaatin johtavassa puunkorjuuyrityksessä pidetyssä kokouksessa tehtiin useita metsäsertifiointisopimuksia. OOO EuroPartner -yhtiön kanssa tehdyillä sopimuksilla valmistellaan metsänhoidon ja metsänkäytön vapaaehtoista metsäsertifiointia kansainvälisesti hyväksyttyjen järjestelmien ja Venäjän uuden metsälakiesityksen määräysten mukaisesti.

Ilim Pulpin puunkorjuun ja puunjalostuksen kehitysjohtaja Dmitri Tshuiko totesi kokouksessa: ”Vapaaehtoinen metsäsertifiointi Kotlasin yrityksissä on jatkoa kansainvälisten ja venäläisten standardien mukaan tehtävälle metsänhoitotapojen sertifioinnille. Jos suunnitelmat toteutuvat, Ilim Pulpista tulee jo 2005 Venäjän metsäteollisuussektorin ensimmäinen yritys, joka toteuttaa vapaaehtoisen sertifioinnin koko laajuudessaan.”

Lähde: Ilim Pulpin lehdistöpalvelu