Vedomosti-lehdessä kirjoitetaan, että metsäyhtiöiden välisten kiistojen rauhoituttua Ilim Pulpin metsäteollisuuden holdingyhtiö on aloittanut varojensa vakauttamisen, kertoo RosBiznesKonsalting. Lähitulevaisuudessa Ilim Pulpiin kuuluvien tuotantolaitosten osakkeet kirjataan sen tytäryhtiön OOO Ilim Pulp Financen taseeseen. Mm. Kotlaksen sellu- ja paperitehdas on ilmoittanut, että 28,08 % sen osakkeista kuuluu Ilim Pulp Financelle, joka on kokonaan Ilimin omistuksessa.

Antimonopoliviraston päällikkö Teimuraz Haritonashvili on ilmoittanut Vedomostille, että virasto on antanut viime marraskuussa Ilim Pulp Financelle luvan konsolidoida 50 % Kotlaksen osakkeista. Lisäksi virasto on vahvistanut muut vastaavat Ilim Pulpin kaupat.

Ilim Pulp Enterpricen lehdistösihteeri Svjatoslav Bytshkov on vahvistanut, että osakekaupat on nähtävä teknisenä toimenpiteenä, joka liittyy Ilim Pulpin, Pietarin Promstroibankin ja Bazelin välisen, kolme vuotta jatkuneen konfliktin ratkaisuun. Kiistan alussa Ilimskin puunjalostuskombinaatti riitautti Kotlaksen sellu- ja paperitehtaan ja Ust-Ilimskin puunjalostustehtaan osakekaupat. Osakkeet oli takavarikoitu Ilim Pulpilta ja laitettu uudelleen myyntiin. Osakkeet osti Bazel, joka ei kuitenkaan saanut hallintavaltaa yrityksiin. Viime vuoden lokakuussa Bazel, Ilim Pulp ja Pietarin Promstroibank saivat asian sovituksi.

Bazel luopui Ilim Pulpiin kohdistamistaan vaateista ja Ilim Pulp sitoutui luovuttamaan 25 % holdingyhtiön kaikista yrityksistä Pietarin Promstroibankille, siten että pankilla on lisäksi oikeus nostaa osuuksiaan aina 50 % asti. Pankki taas myi Bazelille 20 % Arkangelin sellu- ja paperitehtaasta sekä osuutensa Bazelin tytäryhtiön Continental Managementin yrityksissä.

Marraskuussa 2004 Ilim Pulp siirsi 25 % kaikista laitoksistaan Vneshekonombankin näennäiseen omistukseen. Osapuolet ilmoittivat, että todellinen omistaja Pietarin Promstroibank. Ilim Pulpin oletetaan keskittävän varojaan päästäkseen julkisen lainoituksen markkinoille.

Lähde: RosBiznesKonsalting