Ilim Pulpin ja International Paperin yhteiseen investointiohjelmaan kuuluu noin 770 milj. dollarin investointi Irkutskin alueelle vuoteen 2011 mennessä (ks. uutinen 26.10.2006). Investoinneista suurin osa toteutetaan sellu- ja paperitehtaissa. Puunhankintayrityksiin tehtävät investoinnit ovat noin 200 milj. dollaria.

Suunnitelmiin kuuluu nostaa tavaratuotantoa 1 900 tonniin vuoteen 2011 mennessä, mikä on 39 % enemmän kuin vuonna 2006. Kaupallisen massan ja kartongin tuotantomäärien lisäämisen ohella tarkoitus on laajentaa sellutuotteiden valikoimaa Ust-Ilimskin tehtaalla ja luoda Bratskin sellutehtaalle tuotantokapasiteettia uusien tuotteiden valmistamista silmällä pitäen.

Lisäksi Ilim Pulp aikoo investoida yli 100 milj. dollaria Irkutskin alueen mekaanisen puunjalostuksen tehtaisiin, jotka eivät kuulu yhteisyritykseen International Paperin kanssa.

Vuonna 2006 Ilim Pulpin Irkutskin alueella sijaitsevat tehtaat tuottivat 1,4 milj. tonnia sellu- ja paperituotteita, korjasivat puuta 5,1 milj. kuutiota ja jalostivat puuta 737 000 kuutiota. Viime vuonna Irkutskin alueen yritysten kehittämiseksi sijoitettiin noin 40 milj. dollaria. Viime vuoden keskipalkat olivat 13 400 ruplaa, sellutuotannossa kuitenkin 16 300 ruplaa. Alueen sosiaalisektoria tuettiin yli 21 milj. ruplalla.

Lähde: Ilim Pulp