Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

IPE-ryhmän neljän suuren yhtiön hallitukset ovat yhteisessä kokouksessaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöiden sulautumiseksi yhdeksi uudeksi yhtiöksi nimeltään AO Ilim – Lesopromyšlennye predprijatija (ILP). Yhtiö aikoo listautua New Yorkin pörssiin ja suunnittelee
investoivansa 1mrd USD 5 vuoden aikana. Yhtiö on kiinnostunut Arkangelin ja Segezhan kombinaateista. Suurille yritykselle tulee varata niiden tarvitsemat metsävarat käyttöön mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina siten, että pienet yritykset eivät ole mukana häiritsemässä toimintaa.

Ilim Pulp Enterprise 190303