Arkangelin alueen kuvernöörin alainen investointineuvosto on vahvistanut Ilim Groupin viisivuotisen investointihankkeen toteutettavaksi prioriteetti-investointina, tiedottaa yhtiö. Hankkeen kokonaisarvo on 9,9 mrd. RUB.

Hankkeen aikana toteutetaan ympäristöhankkeita, lisätään sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden tuotantomääriä, modernisoidaan valkeiden paperilaatujen ja kartongin tuotantoa, rakennetaan uusia metsäautoteitä, otetaan käyttöön nykyaikaista metsäkalustoa sekä investoidaan metsänhoitoon. Huomattava osa investointivaroista käytetään tuotteiden laadun parantamiseen, toimistopaperin tuotannon aloittamiseen ja raaka-ainehuollon turvaamiseen siten, että raaka-ainetta on saatavissa tarvittavat määrät kilpailukykyiseen hintaan.

Prioriteetti-investoinnin statuksen saaminen edellyttää vielä Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön vahvistusta.

Lähde: Ilim Group