Ilim Groupin hallintoneuvosto on hyväksynyt noin 700 milj. dollarin investointisuunnitelman uuden sellutehtaan rakentamisesta Bratskiin Irkutskin alueelle. Hanke rahoitetaan International Paperin kanssa perustetun yhteisyrityksen kautta.

Suunnitelma sisältää modernin keitto-, pesu- ja valkaisulinjan, sellun kuivauskoneen, talteenottolinjan, kuorikattilan, puuterminaalin sekä muita infrastruktuurihankkeita. Uusi sellulinja tulee tuottamaan vuosittain 720 000 tonnia valkaistua havumarkkinasellua, jolloin sellun kokonaistuotantomäärä Bratskissa nousee yli miljoonaan tonniin.

Hankkeen myötä Bratskin tehtaasta tulee yksi maailman suurimmista ja moderneimmista havusellun tuottajista. Tehtaan tuotanto on suunnattu pääasiassa Kiinan markkinoille.

Tehtaan suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan lähiaikoina. Uusi tehdas aloittaa toimintansa vuonna 2012. Tällä hetkellä on meneillään laitetoimittajien valinta.
”Tehdas tulee olemaan ensimmäinen uusi sellutehdas Venäjällä kolmeenkymmeneen vuoteen. Bratskin investointi tulee parantamaan merkittävästi sekä Ilimin että koko Venäjän metsäsektorin kilpailukykyä.” sanoo Ilim Groupin hallintoneuvoston puheenjohtaja Zakhar Smushkin.

Lähde: Ilim Group