Ilim Groupin pääjohtaja Paul Herbert kertoi Pietarin kansainvälisessä metsäfoorumissa konsernin investoivan prioriteettihankkeisiin yli 6 miljardia ruplaa, tiedottaa yhtiö.

Esitellessään konsernin strategiaa talouskriisistä selviämiseksi pääjohtaja mainitsi Venäjän sellu- ja paperituotannon pääongelmaksi sijoitusten vähäisyyden. Syinä hän pitää infrastruktuurin kehittymättömyyttä, hankalaa pääsyä käsiksi metsiin, omistussuhteiden säännöstelemättömyyttä sekä korkeaa maariskiä. Samalla Venäjän sellu- ja paperiteollisuus on kuitenkin varsin kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla.

Ilim Group toteuttaa laatimaansa talouskriisin vastaista ohjelmaa, jonka avulla pyritään säilyttämään yhtiön maksukyky, pitämään sen talous kestävänä ja vähentämään kuluja. Ohjelmaan sisältyy myös väliaikainen tuotantoseisokki ja vaihtuvien kulujen alentaminen, lainasalkun uudelleenjärjestely siten, että 20 % valuuttalainoista vaihdetaan ruplamääräisiksi lainoiksi sekä uusien markkinoilla kysyttyjen tuotteiden valmistus. Tällaisten toimenpiteiden avulla yhtiö on parantanut markkina-asemaansa, pystynyt hoitamaan henkilöstö-, budjetti- ja kauppakumppanivelvoitteensa sekä jatkanut aloittamiaan investointihankkeita. Investoinneista toimitusjohtaja otti esille reilun 200 metsäkoneen oston Siperiassa toimiville yrityksille ja maailman suurimman neutraalisulfiittitehtaan avaamisen Korjazhmaan. Vuosina 2008 – 2009 Ilim Group on toteuttanut investointeja yli 6 miljardilla ruplalla (n.140 milj.€).

Yhtiön lähiajan suunnitelmissa on jatkaa modernisointihankkeita ja alentaa kuluja.

Koska havusellun kysyntä Kiinassa kasvaa vähitellen ja Siperiassa on riittävästi metsävaroja, Ilim Group selvittelee Bratskiin suunnitellun uuden sellutehtaan avaamiseen liittyviä teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä. Lisäksi sisämarkkinoiden kysyntä luo mahdollisuuksia kasvattaa toimistopaperin ja painopaperin tuotantoa. Siksi yhtiö suunnittelee myös uuden paperikoneen asentamista Korjazhmaan Arkangelin alueelle, kertoi Paul Herbert.

Lähde: Ilim Group