IKEA laajentaa toimintaansa Venäjällä ja rakentaa uuden huonekalutehtaan Novgorodin alueelle vuonna 2013 ostamansa lastulevytehtaan yhteyteen, tiedottaa Swedwood. Lisäksi IKEA Industry optimoi massiivipuisten huonekalukomponenttien valmistusta ja siirtää Karjalan tuotannon Tihvinään Leningradin alueelle. Kostamuksen saha Karjalassa lopetetaan ja yritykselle vuokratut metsäalueet palautetaan. Tavoitteena on löytää toiminnalle ulkopuolinen jatkaja.

Karjalan hallitukselle jättämässään ilmoituksessa yritys toteaa, että lähdön syynä ei ole Karjalan huono investointi-ilmapiiri vaan suuret kustannuserät, joita ei voitu pienentää hallinnollisin keinoin. Tuotanto lopetetaan kahden kuukauden aikana ja yrityksen 150 työntekijälle maksetaan kahdeksan kuukauden palkka.

Venäjän mediassa tilannetta kommentoi seuraavasti mm. Luoteis-Venäjän alueella toimivan ympäristöjärjestö SPOKin johtaja Aleksander Markovski: ”Swedwoodin lähtöön Karjalasta on useita syitä. Ensimmäisenä niistä on Karjalan pohjoisten alueiden ylihyödynnetyt metsävarat, mistä osoituksena on muiden metsänvuokraajien puuttuminen alueelta. Metsien laadun vuoksi toimintaa ei voitu saada kannattavaksi. Yhtenä syynä on Venäjän metsälainsäädännön puutteellisuus, mistä johtuu esimerkiksi laskennallisten hakkuumahdollisuuksien pieneneminen 20-30 prosentilla yrityksen vuokrametsissä viimeisten vuosien aikana. Karjalan viranomaisten toiminta on osaltaan syynä tilanteeseen, koska Swedwoodille ei annettu vuokralle talousmetsiä Karjalan keski- ja eteläosissa, missä metsänvuokraajina on tehottomia ja valtiolle velkaa olevia yrityksiä, kuten Zapkarelles ja Kontupohjan lespromhoz. Neljäntenä ovat ristiriidat ympäristöjärjestöjen kanssa, jotka johtuvat vanhojen metsien virallisen suojelupäätöksen puuttumisesta ja näiden metsien antamisesta vuokralle.”

Luonnonsuojelijat nostivat Swedwoodin vanhojen metsien hakkuut kansainvälisen mielenkiinnon kohteeksi vuonna 2012 (ks. uutinen 6.6.2012). Konflikti nousi jälleen otsikoihin Venäjällä marraskuussa 2013, kun Kostamuksen aluehallinnon edustaja syytti luonnonsuojelijoita IKEAn Kostamuksen tehtaan laajentamissuunnitelmien peruuntumisesta. Aiheeseen otti tällöin kantaa myös Venäjän Greenpeacen metsäohjelman johtaja Jarošenko, joka varoitti provosoimasta uutta konfliktia IKEAn ja eurooppalaisten luontojärjestöjen välillä. Jarošenkon mukaan kolmannen vaiheen rakentaminen peruttiin todennäköisesti metsäsektorin kriisin ja riittämättömien metsävarojen vuoksi ennemmin kuin suojelukiistojen vuoksi. Karjalan tuotannon lopettamisuutiseen liittyvässä kommentissa Jarošenko toteaa lähdön syyksi ongelmat puuhuollossa. Sekä yrityksen vuokrametsien laatu että niiden luonnonsuojelullinen status ovat ongelmallisia, lisäksi alueelta on ollut vaikeuksia löytää FSC-sertfikaatin vaatimukset täyttäviä puuntoimittajia. Lähtö kuvaa Jarošenkon mukaan myös hyvin tilannetta useilla muillakin Venäjän alueilla. Pohjoisessa metsien käyttö johtaa helposti niiden tilan huononemiseen, koska kasvu on hidasta. Yritysten on pakko lopettaa tai siirtää tuotantonsa eteläisemmille alueille, joissa metsätaloutta voidaan harjoittaa intensiivisesti.

Swedwood Karelian FSC-metsäsertifikaatti keskeytettiin tämän vuoden tammikuussa, koska FSC-standardin asettamia vaatimuksia metsänkäytölle ei täytetty. Ympäristöjärjestöjen mielestä auditointiraportissa ei nostettu riittävästi esille todellista ongelmaa eli vanhojen koskemattomien metsäalueiden hakkuita. IKEAn lähdön todetaan kuitenkin osoittavan, että näiden arvokkaiden metsien käyttö ei ole ekologisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti kestävää.

Lähteet: Swedwood, Karjalan nettisivut, Protect the Forest and Friends of the Earth Sweden, SPOK, Rossijskije lesnyje vesti, FSC, Forestforum.ru