Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Moskovassa järjestettiin 18. – 21.11 III yleisvenäläinen luonnonsuojelukokous, johon osallistui 5600 henkilöä eri puolilta maata. Kokouksessa pidettiin yli 200 esitelmää, jotka julkaistaan. Luonnonvaraministeri V. Artjuhov puolsi voimakkaasti periaatteita ”käyttäjä maksaa” ja ”likaaja maksaa” sekä painotti riippumattoman ekologisen valvonnan merkitystä.

Luonnonsuojelukokous 241103