Internetpalvelun sisällön priorisointia ja jatkoylläpitoa varten järjestettiin käyttäjäkysely helmi-huhtikuussa 2005. Kyselyyn vastasi 47 palvelun käyttäjää.

Palvelua käytetään useimmiten 1-3 kertaa viikossa työajalla. Suurimmat vastaajaryhmät edustivat pk-yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Erittäin hyödylliseksi sisällöksi määriteltiin uutiset ja hyödylliseksi suuri osa pääosioista. Vain kartat, kuvapankki ja yritysten tapaamispaikka saivat keskiarvosanaksi harvoin tai joskus käyttökelpoinen.

Uutisteemoista mainittiin tärkeimmiksi metsäteollisuus, investoinnit, puunhankinta sekä metsien hallinto ja omistus. Vähiten kiinnostavaksi mainittiin useimmin metsänhoito ja monikäyttö, joskin suurin osa vastaajista piti näitäkin aiheita tärkeinä.

Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikkien mielestä palvelua tulisi jatkaa tai kehittää ja laajentaa.

Tulokset