Arkangelin alueen metsäkuolemien johdosta kaadetaan avohakkuina tehtävillä hygieniahakkuilla 176 000 ha metsää vuoteen 2010 mennessä, kertoi Venäjän metsätalousviraston osastopäällikkö Albert Kasparov Arkangelin aluehallinnon työkokouksessa.

Kasparovin mukaan avohakkuut ovat ainoa mahdollinen tapa taistella nyt jo 50 milj. kuutioon yltäviä metsäkuolemia vastaan. Vuonna 2006 aiotaan tehdä hygieniahakkuita kaikkiaan 3000 ha kattavalla alueella (825 000 – 900 000 m³). Tarvittavat sopimukset on jo saatu tehtyä metsiä vuokranneiden yritysten kanssa ja asiat sovittua paikallistasolla.

Kasparov totesi, että hakattavia metsiä olisi enemmänkin, mutta yritysten kapasiteetti ei riitä enempään. Metsäkuolemat ovat siirtymässä myös Komin tasavaltaan sekä Leningradin ja Kirovin alueille. Tämän vuoksi Venäjän metsätalousvirasto suunnittelee metsäpatologisen seurannan lisäämistä 2,5 miljoonasta 4 miljoonaan hehtaariin, joista 1 milj. ha tutkitaan kenttätutkimuksia hyväksi käyttäen.

Vuonna 2006 metsätalousvirasto myöntää 3 milj. ruplaa Venäjän metsänsuojelukeskuksen Arkangelin osaston perustamiseen ja lisäksi 2 milj. ruplaa metsäkuolemien tutkimukseen, minkä Kasparov uskoo parin kolmen vuoden sisään antavan tietoa metsävarannon nykytilasta.

Lähde: www.drevesina.com