Karjalan tulli tiedottaa, että se voi 2.11.2009 alkaen valvoa konetuontia tullaamalla ja tarkastamalla sellaiset maahantuotavat tavarat, joille on annettu liikkuvien koneiden tekninen passi. Samaten tulli voi toteuttaa myös väliaikaiseen varastointiin liittyviä tullioperaatioita.

Tämä merkitsee, että esimerkiksi ulkomailta tuotavia metsäkoneita ei tarvitse viedä lähimpään erikoistoimipisteeseen eli Pietarin tulliasemalle (Valmisteverotulli), sillä Valmisteverotulli on antanut Karjalan tullille valtuudet tehdä samat tullaustoimenpiteet. Asiaan liittyy Venäjän tulliviraston päätös nro 931, 25.5.2009.

Lähde: Karjalan tulli

Tulliviraston päätös 931 on luettavissa tullin lakitietokannassa