Venäjän hallituksen asetus (29.4.2014 N 391) palauttaa voimaan säännön, jonka mukaan havupuuta voivat viedä alennetulla tullilla vain ne metsänvuokraajat, joilla on oikeus hakata havupuuta vuokra-alueillaan ja joilla ei ole metsänvuokramaksuja rästissä.

Muutos on voimassa 30.6.2015 saakka. Asetus astuu voimaan 30 päivän kuluttua sen virallisesta julkaisemisesta. Asetusta ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä. Muutoksen tavoitteena on tukea maksunsa tunnollisesti suorittavia metsänkäyttäjiä.

Lähteet: Venäjän hallitus, Consultant plus- lakitietokanta

Aikaisemmin aiheesta: 1.11.2013 Havupuun vientiin lievennyksiä Venäjällä