Venäjä on lieventänyt havupuun vientiä koskevia sääntöjä teollisuus- ja kauppaministeriön aloitteesta. Tähän saakka WTO-sopimuksen mukainen alennettu havupuun vientitulli on ollut mahdollista yrityksille, joilla on metsänvuokrasopimuksen mukainen oikeus hakata havupuuta vuokra-alueillaan ja joilla ei ole metsänvuokramaksuja rästissä. Sopimus ko. metsänvuokraajan kanssa on myös riittänyt lisenssin myöntämisperusteeksi.
Hallituksen asetuksella (24.10.2013 No 946) nämä ehdot poistetaan vientilisenssin myöntämisperusteista kokonaan. Muilta osin vientilisenssin myöntäminen pysyy ennallaan eli lisenssi annetaan kauppasopimuksen ja EU-kiintiöpäätöksen perusteella. Asetus astuu voimaan 5.11.2013.
Alun perin metsänvuokramaksuja koskevat säännöt sisällytettiin lisenssien myöntämisperusteeksi Venäjän metsätalousviraston aloitteesta. Niiden tavoitteena oli saada yritykset hoitamaan maksurästinsä valtiolle sekä vähentää laitonta puukauppaa. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön mukaan hyötyä ei ole voitu kuitenkaan osoittaa ja säännöt olivat WTO-sopimuksen vastaisia. Lisäksi ne ovat saaneet paljon kritiikkiä yritysten taholta.