Havupuun vientikiintiö

Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen (18.03.2021 № 396), joka kumoaa havupuun vientikiintiöitä koskevat päätökset. Vientikiintiöt ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Havupuun vientikiintiöille on myönnetty alennettuja vientitulleja vuodesta 2013 alkaen. Kiintiön alainen tulli männylle on 15 % ja kuuselle 13 %, kiintiön ulkopuolella vientitulli on 80 % (vähintään 55,2 €/m³). Lähteet: Asetus 18.03.2021 № 396, Garant.ru, Lesprominform, uutinen 23.9.2019 Havupuun vientiä koskevia säädöksiä

Rajanylityspaikat havupuun viennille

Havupuun ja jalojen lehtipuiden vientipaikkoja suunnitellaan rajoitettavan kahteen rajanylityspaikkaan. Hallituksen asetusluonnoksen mukaan niiden vienti olisi sallittu vuoden 2022 alusta alkaen vain Suomen rajalla sijaitsevan Lytän (Vartius) ja Kaukoidässä sijaitsevan Hasanin rajanylityspaikkojen kautta. Asetusluonnos on läpäissyt julkisen kuulemisen ja vaikutusten arvioinnin vaiheet ja on hallituksen käsittelyssä. Lähde: https://regulation.gov.ru/p/112617

Havupuuhake

Havupuuhake (TN VED 4401 21 000 0) suunnitellaan lisättävän sisämarkkinoille tärkeisiin tuotteisiin, joille voidaan asettaa väliaikaisia vientirajoituksia tai -kieltoja. Taustalla on havupuuta jalostavan selluteollisuuden ajoittainen raaka-ainepula. Asetusluonnos on julkisen kuulemisen vaiheessa. Tällä hetkellä sisämarkkinoille tärkeiden tuotteiden listalla on koivutukki (TN VED 4403 95 000 1). Lähteet: Asetusluonnos, http://pravo.gov.ru

Valtionkorporaatio havupuun vientiin

Parhaillaan on suunnitteilla perustaa valtionkorporaatio, jolla olisi yksinoikeus viedä havupuuta ja karkeasti jalostettua sahatavaraa. Valmistelua varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu ministeriöiden, alueellisten järjestöjen ja yritysten edustajia. Korporaatio mahdollistaisi korjuuyritysten toiminnan jatkumisen ja työpaikkojen säilyttämisen. Viennistä saatava tuotto olisi investoitava uusien puunjalostuslaitosten rakentamiseen syrjäseuduille. Lähteet: Izvestija, Vologodskie lesopromyshlenniki

 

Aikaisemmin aiheesta: 15.01.2021 Mediakatsaus – keskustelua puunviennin kieltämisestä