Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Hallitus päätti talkehministeriön esityksestä lopettaa vuosille 2002-2010 vahvistetun puutteelliseksi arvioidun ohjelman ”Metsä” tämän vuoden lopussa.

Päätös kertoo talkehministeriön tiukasta otteesta alakohtaiseen kehittämiseen; vaaditaan selviä tuloksia ja tehokkuutta. Lopettaminen voidaan nähdä myös uuden metsälain ennakointina. Sen mukaan vastuusuhteet ja rahoitusperusta tulevat muuttumaan.

Lue muistio