Venäjän hallitus on antanut päätöksen (21.7.2012 N 756), jolla asetetaan raakapuun vientitullit WTO-sopimuksen astuttua voimaan.
Tuote
TN VED -nimike
Päätöksen tullitaso
Lopullinen WTO-enimmäistaso
Havupuu
kuusi
4403 20 110 1 (Ø 15-24 cm)
4403 20 110 2 (Ø > 24 cm)
4403 20 190 1 (Ø < 15 cm)
4403 20 190 9 (muut)
kiintiön alainen tulli 13 %
kiintiön ulkopuolinen tulli: 80 %, vähintään 55,2 €/m³
mänty
4403 20 310 1 (Ø 15-24 cm)
4403 20 310 2 (Ø > 24 cm)
4403 20 390 1 (Ø < 15 cm)

 

4403 20 390 9 (muut)

 

kiintiön alainen tulli 15 %
kiintiön ulkopuolinen tulli: 80 %, vähintään 55,2 €/m³
Koivu
4403 99 510 1 (Ø 15-24 cm)
4403 99 510 2 (Ø > 24 cm)
4403 99 590 9 (muut)
7 %
(alle 15 cm koivu ei sisälly tähän päätökseen, TN VED 4403 99 590 1)
7 %
Haapa
4403 99 950 2
5 %
5 %
Hake
4401 21 000 0 (havupuu)
4401 22 000 0 (lehtipuu)
5 %
0 %
Polttopuu
4401 10 000 9
6,5 % vähintään 4 €/m³
?