Venäjän presidentti on allekirjoittanut lain, jolla annetaan hallitukselle oikeus määritellä vientitullauspaikat tietyille tavaroille.

Liittoneuvoston lakikäsittelyssä todettiin, että lailla pyritään tarkentamaan tullihallintojärjestelmää, tasaamaan rajapaikkojen taakkaa ja lisäämään strategisesti tärkeiden tuotteiden, mm. puun ja puutavaran, viennin valvontaa valtion taholta.

Laki astuu voimaan kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Lähteet: Venäjän liittoneuvoston tiedote, Rossijskaja gazeta 16.10.2009

Aikaisemmin aiheesta: 1.4.2009 Venäjän hallitus haluaisi rajoittaa puun vientipaikkoja