Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on valmistellut lakiluonnoksen orgaanisten jätteiden määrän rajoittamisesta. Lakiluonnos koskee maa- ja metsätaloutta sekä elintarviketuotantoa.

Metsätalouden osalta määräykset koskevat pääasiassa puunkorjuussa syntyvää jätettä (oksat, kuori, vähempiarvoinen puu, puru, hake, jne.). Korjuujäte vaikuttaa negatiivisesti maaperään, joten sitä tulisi käyttää erityisesti energiantuotannossa. Potentiaalisimmat tuotteet metsätalouden jätteiden osalta olisivat puupelletti ja -briketti.

Lakiluonnoksen mukaan vuodesta 2022 alkaen käsittelyä vaativien jätteiden osuus saisi olla enintään 80 % muodostuvan jätteen määrästä, vuodesta 2025 enintään 50 % ja vuodesta 2028 enintään 30 %.

Luonnos on julkisen kuulemisen vaiheessa ja siihen kerätään asiantuntijoiden kommentteja.