Viime vuonna Pihkovan alueella hakattiin 1,2 milj. kuutiota puuta, tiedottaa alueen luonnonkäytön komitea. Vuoteen 2007 verrattuna puunkorjuumäärä väheni 31 %. Suurin osa korjatusta puusta oli lehtipuita, joista koivua, haapaa ja leppää 62 % hakkuun kokonaismäärästä.

Pihkovan alueen metsäteollisuudenharjoittajien liiton johtaja Vasili Tshevidaevin mukaan hakkuumäärien vähenemiseen johtaneet syyt ovat moninaiset. Yhtenä syynä hän mainitsee korjuun ja kuljetuksen kannalta huonot sääolosuhteet, jolloin metsätiet kärsivät, talvihakkuukausi jäi lyhyeksi ja maaperä oli liian märkä kesällä. Thsevidaevin mielestä tärkein syy oli kuitenkin raakapuun ja puutavaran kysynnän väheneminen ulkomaanmarkkinoilla sekä myyntihintojen raju lasku kotimaanmarkkinoilla. Nyt korjuukustannuksia ei saada katetuksi, minkä vuoksi puunkorjaajilla ei ole varaa jatkaa työtään.

Lähde: Pihkovan alueen luonnonkäytön ja lisensoinnin komitea