Venäjän uusiin hakkuusääntöihin on valmisteilla korjaus sembramäntyä sisältävien metsiköiden hakkuurajoitukseen. Päätehakkuita saa tehdä, jos puustosta on sembramäntyä enintään kolme kymmenesosaa. Hakkuusääntöjen tekstissä rajoituksena on viisi kymmenesosaa, mutta teksti on virheellinen. Näin ollen aikaisempi rajoitus pysyy voimassa edelleen. Viranomaiset kiittävät luontojärjestöjä aktiivisuudesta sembramänniköiden suojelemisessa.

Lähde: Rosleshoz

Täydennystä uutiseen: 17.1.2017 Uudet hakkuusäännöt voimaan Venäjällä