Puukaupan valvontaa tiukentava lakiluonnos on julkaistu ja asetettu julkisen keskustelun alaiseksi.

Metsälakiin ehdotetaan muutoksia, joiden jälkeen puukuljetuksen sähköisen kuormakirjan myöntäisi paikallinen metsäviranomainen (lesnitšestvo). Kuormakirja olisi sidottu konkreettiseen leimikkoon ja puumäärä vastaisi korjuuyrityksen tekemää metsänkäyttöilmoitusta. Kuormakirja olisi myös paikkatietoon sidottu. Lesnitšestvo vastaisi tietojen viennistä puukaupan valvontajärjestelmään LesEGAIS. Käytännössä muutos palauttaisi aikaisemmin käytössä olleen hakkuuluvan (lesorubotšnyi bilet).

Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole määritelty yksiselitteistä käsitettä puuvarastolle. Myöskään vaatimuksia varaston puutaseen eli puuerien saapumisen ja viennin seurannalle ei ole. Näin ollen tehokas valvonta ei ole mahdollista. LesEGAIS-järjestelmään ehdotetaan sisällytettävän kuukausittain päivitettävä rekisteri puun ja sahatavaran varastojen sijainnista, alkaen puun väliaikaisista metsävarastoista päättyen sahatavaran vähittäismyyntivarastoihin.

Lisäksi lainsäädäntöön tarvitaan sanktioiden tarkempaa erittelyä. Nykyisessä lainsäädännössä sanktio teknisestä virheestä tai dokumenttien puutteellisesta täyttämisestä on sama kuin laittoman puun kuljettamisesta. Molemmissa tapauksissa oikeus voi määrätä 500 000 ruplan hallinnollisen sakon ja takavarikoida ajoneuvon sekä puutavaran.

Lakiluonnoksen termit ja sisältö lyhyesti:

Sähköinen kuormakirja:

 • Metsäviranomaisen eli lesnitšestvon myöntämä, viedään LesEGAIS-järjestelmään,
 • Sidotaan leimikkoon – vastaa hakkuulupaa
 • Otetaan käyttöön termit kuormakirjan ”käytön aloittaminen” ja ”käytön lopettaminen”
 • Yrittäjä kirjaa tiedot kuormakirjaan (+paikkatieto)
 • Poliisi toteuttaa kuormakirjojen tarkistuksen
 • Yksityishenkilöitä velvoitetaan kuormakirjan käyttöön puukuljetuksissa.

Puuvarastot:

 • Puuvarastoksi määritellään alueet, joilla tehdään kuormien purkamiseen ja lastaamiseen liittyviä toimenpiteitä
 • Puuvaraston sijainti sisällytetään sähköisen kuormakirjan paikkatietoon
 • Luodaan rekisteri Venäjän Federaation puuvarastoista
 • Määritellään tyhjentävästi puuvarastoilla tehtävät toimenpiteet, joita puun omistaja voi tehdä
 • Raportoinnin puutteista seuraa hallinnollinen vastuu.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 12.06.2018 Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö haluaa tiukentaa puukuljetusten valvontaa