Leningradin alueella on annettu määräys hakkuualojen pakollisesta raivaamisesta 15 päivän kuluessa hakkuiden jälkeen. Puunkorjaajan on raivattava alue maapuista sekä vähäarvoisesta lehtipuusta, jotka on aikaisemmin jätetty yleensä paikoilleen. Aluehallituksen päätös valtuuttaa ekologisen tarkastusosaston tekemään säännöllisiä tarkastuksia ja rankaisemaan säädöksen rikkojia.

Lähde: Leningradin alueen www-sivut